Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Костадин Ацевски Пратеник Собрание на Република Северна Македонија

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Личен имот Земјоделско земјиште 9.200.000,00 денари 10.000 м2 село Шишево, Скопје 2008 1/1 Стекнување со договор за подарок
Недвижен имот Личен имот Куќа 3.000.000,00 денари 110 м2 село Шишево, Скопје 2008 1/1 Стекнување со договор за подарок
Недвижен имот Личен имот Подрум 220.000,00 7 м2 Скопје 2008 1/1 Стекнување со договор за подарок
Недвижен имот Личен имот Стан 2.900.000,00 денари 59 м2 Скопје 2008 1/1 Стекнување со договор за подарок
Недвижен имот Личен имот Шума 2.500.000,00 денари 2.000 м2 село Шишево, Скопје 2008 1/1 Стекнување со договор за подарок
Подвижен имот Имот на брачен другар Моторни возила 180.000.00 денари Киа Пиканто 2008/2008 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 100.000,00 денари Фиат 2003/2016 Стекнување со договор за купопродажба
Други приходи Личен имот кирија 6.000.00 денари од 01.01.2013
Долгови Имот на брачен другар Дозволено пречекорување на трансакциска сметка 30.000,00 денари 2014 -
Долгови Имот на брачен другар Кредит 180.000,00 денари 2017 2021
Долгови Личен имот Дозволено пречекорување на трансакциска сметка 46.000,00 денари 2014 -
Долгови Личен имот Кредит 750.000,00 денари - 2026
Долгови Личен имот Кредитна картичка 24.000,00 денари 2016 -

 Назад