Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Лидија Тасевска Пратеник Собрание на Република Северна Македонија

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Имот на брачен другар Двор 1.801.565,00 денари 157 м2 Куманово 1994 - Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на брачен другар Деловен простор 2.965.298,00 денари 26 м2 Куманово 1994 - Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на брачен другар Деловен простор 4.790.097,00 денари 42 м2 Куманово 1994 - Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на брачен другар Куќа 1.684.792,00 денари 82 м Куманово 1994 - Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на брачен другар Куќа 1.774.336,00 денари 90 м2 Куманово 2013 - Стекнување на друг начин
Подвижен имот Имот на брачен другар Моторни возила 180.000,00 денари Волсфаген Поло 2006/2010 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Имот на брачен другар Моторни возила 499.343,00 Рено Меган 2015/2019 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Имот на брачен другар Уметнички и колекционерски предмети 50.000,00 денари Уметнички слики -/- Стекнување на друг начин
Подвижен имот Личен имот Благородни метали 300.000,00 денари Накит -/1994 Стекнување со наследство
Други приходи Имот на брачен другар Рента 14.152,00 денари месечно
Банкарски депозити Имот на брачен другар Денарски депозит денари 101.253,00 НЛБ Тутунска банка Скопје 2010 Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Имот на деца Девизен депозит 4.000,00 Стопанска банка Скопје 2009 Стекнување со договор за подарок
Банкарски депозити Имот на деца Девизен депозит 4.500,00 Стопанска банка АД Скопје 2009 Стекнување со договор за подарок
Банкарски депозити Личен имот Девизен депозит 1.315,00 Стопанска банка Скопје 2017 Стекнување со наследство
Банкарски депозити Личен имот Девизен депозит 1.634,92 Стопанска банка Скопје 2012 Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Личен имот Денарски депозит 101.271,00 Стопанска банка АД Скопје 2009 Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Личен имот Денарски депозит 54.438,00 Стопанска банка АД Скопје 2008 Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Личен имот Денарски депозит 60.000,00 Стопанска банка АД Скопје 2007 Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Личен имот Денарски депозит денари 338.095,00 Стопанска банка Скопје 2013 Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Личен имот Денарски депозит денари 76.619,50 НЛБ Тутунска банка Скопје 2011 Стекнување со наследство
Банкарски депозити Личен имот Трансакциона сметка 647.247,00 Стопанска банка Скопје 2008 Стекнување на друг начин

 Назад