Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Муједин Абази Член на совет Општина Студеничани

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 90.000,00 Фолксваген 1.9 голф 3 1996/2011 Стекнување со договор за купопродажба

 Назад