Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Реџеп Мемеди Пратеник Собрание на Република Северна Македонија

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 4.400,00 еур Мерцедес ц 200 2001/2015 Стекнување со договор за купопродажба
Банкарски депозити Личен имот Трансакциона сметка тековно Халк Банка - Стекнување на друг начин
Долгови Личен имот Кредитна картичка - - -
Друг имот Личен имот Куќа во постапка на легализација - Стекнување со договор за градба

 Назад