Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Татијана Лалчевска Пратеник Собрание на Република Северна Македонија

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Имот на брачен другар Стан 1.581.415,00 65.81 м2 Тетово 1996 - Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Личен имот Стан - 73 м2 Тетово 2017 - Стекнување со наследство
Подвижен имот Имот на брачен другар Моторни возила 571.950,00 Хјундаи И 20 2009/2011 Стекнување со договор за купопродажба
Долгови Личен имот Кредит 90.000,00 2017 2018

 Назад