Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Фатмир Дехари Градоначалник Општина Кичево

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Имот на родители Земјоделско земјиште 4.600.000,оо денари 11.380 м2 с. Србица - 1/1 Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Куќа 4.000.000,оо денари 70 м2 с. Србица - 1/1 Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Куќа 8.500.000,оо денари 140 м2 с. Србица - 1/1 Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Штала 600.000,оо денари - с. Србица - 1/1 Стекнување со наследство
Подвижен имот Имот на брат Моторни возила 180.000,оо денари Југо 65 1995/1995 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Имот на брат Моторни возила 300.000,оо денари Ауди А4 2005/2017 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Имот на родители нема пријавено 60.000,оо денари - -/- Стекнување со договор за купопродажба
Други приходи Имот на брат плата 275.000,оо денари месечно
Други приходи Имот на брачен другар плата 18.000,оо денари месечно
Други приходи Имот на родители пензија 9000,оо денари месечно
Други приходи Личен имот плата 61.087,оо денари месечно

 Назад