Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Рената Дескоска Министер за правда Влада на Република Северна Македонија

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Подвижен имот Заеднички имот Благородни метали 600.000,00 денари Накит и сл. -/- Стекнување на друг начин
Подвижен имот Заеднички имот Моторни возила 400.000,00 денари Мазда 6 2007/2007 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Имот на брачен другар Моторни возила 100.000,00 денари Ланос 2000/2000 Стекнување со договор за купопродажба
Други приходи Имот на брачен другар Авторски хонорари и договори на дело - -
Други приходи Имот на брачен другар договори за дело - -
Други приходи Личен имот Авторски хонорари и договори на дело - -
Други приходи Личен имот Договори за дело - -
Банкарски депозити Имот на брачен другар Девизна сметка - Прокредит банка - Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Имот на брачен другар Девизна штедна книшка - Комерцијална банка - Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Имот на брачен другар Денарска платежна картичка - Комерцијална банка - Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Имот на брачен другар Денарска штедна книшка - Комерцијална банка - Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Имот на брачен другар Трансакциона сметка - Комерцијална банка - Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Имот на деца Денарска штедна книшка денари 70.041,00 Комерцијална банка 2007 Стекнување со договор за подарок
Банкарски депозити Личен имот Девизна сметка - Комерцијална банка - Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Личен имот Денарска платежна картичка - Комерцијална банка - Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Личен имот Трансакциона сметка - Комерцијална банка - Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Личен имот Трансакциона сметка - Комерцијална банка - Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Личен имот Трансакциона сметка - Стопанска банка - Стекнување на друг начин
Долгови Имот на брачен другар Кредитна картичка - - -
Долгови Имот на брачен другар Кредитна картичка - - -
Долгови Личен имот Кредитна картичка - - -
Долгови Личен имот Кредитна картичка - - -
Долгови Личен имот Кредитна картичка - - -

 Назад