Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Ана Петровска Државен секретар Министерство за животна средина и просторно планирање

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Имот на брачен другар Куќа 5.840.000,00 денари 189 м2 Скопје 2015 1/2 Стекнување со договор за подарок
Недвижен имот Личен имот Стан 2.900.000,00 денари 52 м2 Скопје 2006 1/1 Стекнување со договор за подарок
Подвижен имот Имот на брачен другар Моторни возила 300.000,00 денари И30 2011/2012 Стекнување со договор за купопродажба
Банкарски депозити Личен имот Девизен депозит 5.000,00 EUR Про кредит банка 2017 Стекнување на друг начин
Друг имот Имот на брачен другар Приватна компанија, ДОО 2.000.000,00 денари Стекнување на друг начин

 Назад