Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Петар Атанасов Пратеник Собрание на Република Македонија

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Заеднички имот Стан 2.381.077,00 денари 64 м2 Охрид 2009 1/2 Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Имот на брачен другар Земјиште - 610 м2 с.Љуботен 2015 1/2 Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на брачен другар Куќа 4.005.000,00 денари 225 м2 Струмица 2015 16/18 Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на брачен другар Куќа 6.427.730,00 денари 190 м2 Скопје 2015 1/2 Стекнување со наследство
Недвижен имот Личен имот Стан 2.302.300,00 денари 42 м2 Скопје 2014 1/1 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Друго 22.000,00 денари Брако 1989/2006 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 800.000,00 денари Хјундаи И30 2009/2009 Стекнување со договор за купопродажба
Хартии од вредност Имот на брачен другар Акции 1.000,00 денари 4 2015 Стекнување со наследство
Хартии од вредност Имот на брачен другар Акции 3.000,00 5 1996 Стекнување со договор за купопродажба
Банкарски депозити Имот на брачен другар Девизна штедна книшка EUR 60.000,00 НЛБ Тутунска банка 2018 Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Имот на брачен другар Девизна штедна книшка USD 30.687,00 НЛБ Тутунска банка 2004 Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Имот на брачен другар Денарска штедна книшка 3.650.000,00 Комерцијална банка АД Скопје 2018 Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Имот на брачен другар Денарска штедна книшка денари 973.802,00 Комерцијална банка 2015 Стекнување со наследство
Банкарски депозити Личен имот Девизна штедна книшка EUR 30.000,00 НЛБ Тутунска банка - Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Личен имот Трансакциона сметка денари 30.000,00 Комерцијална банка - Стекнување на друг начин
Долгови Имот на брачен другар Кредит 32.400,00 УСД 2018 -
Долгови Имот на брачен другар Кредит 58.200,00 ЕУР 2018 -
Долгови Личен имот Кредит 1.789.504,00 2018 -
Друг имот Имот на брачен другар Преддоговор за купопродажба на стан во изградба 4.815.980,00 Стекнување со договор за купопродажба
Друг имот Личен имот Преддоговор за купопродажба на стан 5.025.371,00 Стекнување на друг начин

 Назад