Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Енвер Хусејин Државен секретар Министерство за образование и наука

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Заеднички имот Куќа 3.500.000,00 денари 300 м2 Радовиш 2017 1/1 Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Имот на брачен другар Земјоделско земјиште 600.000,00 денари 6.262 м2 Радовиш 2014 1/1 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 300.000,00 денари Голф 5 2005/2018 Стекнување со договор за купопродажба
Банкарски депозити Личен имот Девизна штедна книшка 1.200,00 УСД НЛБ Стопанска банка 2018 Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Личен имот Девизна штедна книшка EUR 6.700,00 Стопанска банка 2017 Стекнување на друг начин

 Назад