Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Елвин Хасан Министер без ресор Влада на Република Северна Македонија

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Имот на родители Градежно земјиште 5.535.000,00 денари 318 м2 Штип 2009 1/18 Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Двор 300.000,00 денари 337 м2 село Подареш 2000 1/1 Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Земјоделско земјиште 110.000,00 денари 3.798 м2 село Подареш 2005 1/2 Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Имот на родители Земјоделско земјиште 20.000,00 денари 1.925 м2 село Подареш 2000 1/1 Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Земјоделско земјиште 25.000,00 денари 3.157 м2 село Подареш 2005 1/2 Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Имот на родители Земјоделско земјиште 3.000,00 денари 260 м2 село Подареш 2005 1/2 Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Имот на родители Земјоделско земјиште 40.000,00 денари 3.055 м2 село Подареш 2000 1/1 Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Земјоделско земјиште 45.000,00 денари 1.665 м2 село Подареш 2005 1/2 Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Имот на родители Земјоделско земјиште 55.000,00 денари 2.266 м2 село Подареш 2012 1/1 Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Имот на родители Земјоделско земјиште 70.000,00 денари 2.702 м2 село Подареш 2000 1/1 Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Куќа 750.000,00 денари 38 м2 село Подареш 2000 1/1 Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Куќа со двор 1.600.000,00 денари 285 м2 Штип 2006 1/2 Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Непрецизиран имот 2.500,00 денари 260 м2 село Подареш 2000 1/1 Стекнување со наследство
Подвижен имот Имот на родители Моторни возила 36.000,00 денари Опел Вектра 1.7 Д 1994/2007 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 290.000,00 денари БМВ 320Д 2002/2016 Стекнување со договор за купопродажба
Банкарски депозити Имот на родители Денарска платежна картичка 3.000,00 денари Халк банка - Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Личен имот Девизен депозит 14.004,78 Комерцијална банка 2012 Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Личен имот Девизен депозит 7.637,00 Охридска банка 2017 Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Личен имот Денарска платежна картичка 48.382,00 денари НЛБ Тутунска банка - Стекнување на друг начин
Долгови Имот на родители Кредит 500.000,00 денари 2012 2019
Долгови Имот на родители Кредитна картичка 36.000,00 денари 2010 -

 Назад