Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Рубин Земон Пратеник Собрание на Република Северна Македонија

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Имот на родители Стан 4.700.000,00 51 м2 Охрид 2008 100% Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Имот на брачен другар Моторни возила 370.000,00 Рено флуенце 2011/2017 Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Имот на родители Девизен депозит 40.000,00 Стопанска банка март 2018 Стекнување со договор за купопродажба
Долгови Имот на брачен другар Кредит 120.399,00 2015 2022
Долгови Имот на брачен другар Кредитна картичка 20.000,00 2018 2021
Долгови Личен имот Друго 232.405,00 2018 2022
Долгови Личен имот Друго 235.017,00 2018 2021
Долгови Личен имот Друго 243.520,00 2018 2023
Долгови Личен имот Друго 57.998,00 2018 2019
Долгови Личен имот Кредит 128.424,00 2012 2020
Долгови Личен имот Кредитна картичка 36.000,00 2018 2021

 Назад