Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Шемши Салаи Член Државна комисија за спречување на корупцијата

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Заеднички имот Градежно земјиште 54.000,00 евра 600 м2 с.Добри дол 2014 1/3 Стекнување со наследство
Недвижен имот Заеднички имот Земјоделско земјиште 14.000,00 евра 8.200 м2 с.Добри дол 2014 1/3 Стекнување со наследство
Недвижен имот Заеднички имот Шума 15.000,00 евра 750 м2 с.Добри дол 2014 1/3 Стекнување со наследство
Недвижен имот Личен имот Гаража 16.000,00 евра 28 м2 Албанија 2008 1/1 Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Личен имот Градежно земјиште 87.000,00 евра 971 м2 с.Добри дол 2014 1/1 Стекнување со наследство
Недвижен имот Личен имот градежно изградено земјиште - 38 м2 КО Добри Дол - - Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Личен имот Земјиште под објект - 50 м2 КО Добри Дол - - Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Личен имот куќа со двор и помошни простории 150.000,00 евра 214м2+182м2+35м2 с.Добри дол 2014 1/1 Стекнување со наследство
Недвижен имот Личен имот Стамбено деловен објект 100.000,00 евра 199 м2 с.Добри дол 2007 1/1 Стекнување со договор за градба
Недвижен имот Личен имот Стан 45.000,00 евра 40 м2 Албанија 2008 1/1 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 1.000,00 ЕУР Мерцедес ЦЛК 200 1999/2020 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 4.500,00 евра Ауди А4, quatro 2001/2016 Стекнување со договор за купопродажба
Хартии од вредност Имот на деца Удели 20.000,00 евра 100% 2017 Стекнување на друг начин
Побарувања Личен имот Побарување по основ на наследство 2.000,00 евра 2014 - недал податок -
Побарувања Личен имот Побарување по основ на наследство 9.000,00 евра 2014 - недал податок -
Побарувања Личен имот Побарување по основ на наследство 9.500,00 евра 2014 - недал податок -
Банкарски депозити Имот на брачен другар Трансакциона сметка променлива Стопанска банка АД Скопје / Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Личен имот Девизна сметка 2.500,00 ЕУР Тутунска банка АД Скопје 2023 Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Личен имот Трансакциона сметка променлива Тутунска банка АД Скопје / Стекнување на друг начин
Долгови Личен имот Кредит 25.000,00 Еур 2021 10 години
Долгови Личен имот Кредитна картичка -80.000,00 2017 /
Долгови Личен имот Кредитна картичка -89.616,00 2017 /
Долгови Личен имот Кредитна картичка 9.0003,00 2017 /
Друг имот Имот на брачен другар накит 15.000,00 евра Стекнување со наследство

 Назад