Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Нури Бајрами Член Државна комисија за спречување на корупцијата

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Личен имот Двор 1.662.000,00 277 м2 Гостивар 2006 1/1 Стекнување со наследство
Недвижен имот Личен имот Куќа 3.198.000,00 171 м2 Гостивар 2007 1/1 Стекнување со договор за градба
Недвижен имот Личен имот Пат 172.800,00 92 м2 + 15 м2 Ко Гостивар 1 2020 1/1 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 110.700,00 Опел Корса Ц 2001/2020 Стекнување со договор за купопродажба
Други приходи Имот на брачен другар плата 20.000,00 ден месечно
Други приходи Имот на деца Плата 1.300,00 ЕУР месечно
Банкарски депозити Имот на брачен другар Трансакциона сметка променлива Шпаркасе банка 2014 Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Имот на деца Трансакциона сметка - Уникредит банка (Италија) 2012 Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Личен имот Трансакциона сметка променлива Стопанска банка 2009 Стекнување на друг начин
Долгови Имот на брачен другар Кредит 102.000,00 денари 2013 2021
Долгови Личен имот Кредит 610.000,00 денари 2020 2026
Друг имот Личен имот Изработка на термофасада на куќа 406.000,00 денари Стекнување со договор за градба
Друг имот Личен имот Санација на кров од куќа 208.000,00 денари Стекнување со договор за градба

 Назад