Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Билјана Ивановска Претседател Државна комисија за спречување на корупцијата

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Заеднички имот Стан 85.000,00 еур 78 м2 Скопје 1998 1/2 Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Имот на брачен другар Земјиште 10.000,00 еур 732 м2 Дојран 2018 1/1 Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на брачен другар Куќа 10.000,00 еур 45 м2 Дојран 2018 1/1 Стекнување со наследство
Недвижен имот Личен имот Стан 30.500,00 еур 35 м2 Охрид 2018 1/1 Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Личен имот Стан 70.000,00 еур 62 м2 Скопје 2018 1/1 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Имот на брачен другар Моторни возила 4.000,00 еур Форд Фокус 2005/2005 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Моторни возила - Фиат 126П 1990/1990 Стекнување со договор за купопродажба
Хартии од вредност Имот на брачен другар Акции 5.500,00 по акција 5 1996 Стекнување со договор за купопродажба
Хартии од вредност Личен имот Акции 130,00 по акција 112 2007 Стекнување со договор за купопродажба
Хартии од вредност Личен имот Акции 2.500,00 по акција 15 2007 Стекнување со договор за купопродажба
Хартии од вредност Личен имот Акции 25.56 ЕУР 20 2007 Стекнување со договор за купопродажба
Хартии од вредност Личен имот Акции 850,00 по акција 15 2007 Стекнување со договор за купопродажба
Други приходи Личен имот Закупнина 250,00 ЕУР месечно
Банкарски депозити Имот на брачен другар Трансакциона сметка променлива Комерцијална банка - Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Имот на брачен другар Трансакциона сметка променлива Стопанска банка - Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Имот на деца Трансакциона сметка 7.500,00 Халк банка - Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Имот на деца Трансакциона сметка променлива Халк Банка АД Скопје - Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Личен имот Девизна штедна книшка 326,00 ЕУР Халк Банка - Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Личен имот Трансакциона сметка променлива Халк банка - Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Личен имот штедна книшка 0,00 Халк банка - Стекнување на друг начин
Долгови Имот на брачен другар Кредитна картичка -900,00 - -
Долгови Имот на деца Заем 370.000,00 2020 -
Долгови Имот на деца Кредит 360.000,00 2020 47 месеци
Долгови Личен имот Кредит 29.950,00 еур 2017 2032
Долгови Личен имот Кредит 40.800,00 еур 2018 2031

 Назад