Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Владимир Георгиев Член Државна комисија за спречување на корупцијата

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Заеднички имот Стан 4.900.000,00 72 м2 Скопје 2018 1/1 Стекнување со договор за градба
Недвижен имот Имот на брачен другар Стан 3.700.000,00 61 м2 Скопје 2012 1/1 Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Личен имот Земјиште - 1200 м2 Кочани 1996 1/2 Стекнување со наследство
Недвижен имот Личен имот Земјиште - 2143 м2 Кочани 1996 1/2 Стекнување со наследство
Недвижен имот Личен имот Земјиште - 2301 м2 Кочани 1995 1/4 Стекнување со наследство
Недвижен имот Личен имот Земјиште - 2501 м2 Кочани 1996 1/2 Стекнување со наследство
Недвижен имот Личен имот Земјиште - 4167 м2 Кочани 1996 1/2 Стекнување со наследство
Недвижен имот Личен имот Земјиште - 680 м2 Скопје 2015 1/1 Стекнување со наследство
Недвижен имот Личен имот Стан 4.800.000,00 82 м2 Скопје 1987 1/1 Стекнување со договор за подарок
Подвижен имот Имот на брачен другар Моторни возила 500.000,00 Шкода Јети 2010/2011 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Моторни возила - Фиат Пунто 1998/2003 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 170.000,00 Дајхатсу Териос 1.5 2006/2021 Стекнување со договор за купопродажба
Хартии од вредност Имот на брачен другар Акции 53.000,00 20 2008 Стекнување со договор за купопродажба
Хартии од вредност Личен имот Акции 100.000,00 20 2007 Стекнување со договор за купопродажба
Хартии од вредност Личен имот Акции 26.000,00 2600 2008 Стекнување со договор за купопродажба
Хартии од вредност Личен имот Акции 30.000,00 5 2007 Стекнување со договор за купопродажба
Хартии од вредност Личен имот Акции 32.000,00 160 2007 Стекнување со договор за купопродажба
Хартии од вредност Личен имот Акции 60.000,00 2 2008 Стекнување со договор за купопродажба
Други приходи Имот на брачен другар Приходи од авторски сродни права 255.430,00 денари 2020
Други приходи Имот на брачен другар Приходи од авторски сродни права 337.305,00 денари 2019
Банкарски депозити Личен имот Девизна сметка 2.700,00 еур НЛБ - Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Личен имот Девизна сметка 2.800,00 усд НЛБ - Стекнување на друг начин
Долгови Имот на брачен другар Кредит 4.600.000,00 2018 2033
Друг имот Заеднички имот Банкарски сеф 500.000,00 Стекнување на друг начин

 Назад