Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Софка Пејовска Дојчиновска Член Државна комисија за спречување на корупцијата

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Личен имот Стан - 57 м2 Скопје 2008 1/1 Стекнување на друг начин
Недвижен имот Личен имот Стан со помошни простории - 103м2 + 3м2 Скопје 2013 - Стекнување со наследство
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 494.400,00 Форд Фокус 2015/2020 Стекнување со договор за купопродажба
Други приходи Имот на деца Плата 25.000,00 месечно
Банкарски депозити Имот на деца Депозит 20.000 еур НЛБ - Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Имот на деца Трансакциона сметка 1000 еур ИНГ Банка - Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Имот на деца Трансакциона сметка променлива НЛБ Тутунска банка континуирано Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Имот на деца Трансакциона сметка променлива НЛБ Тутунска банка континуирано Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Личен имот Денарски депозит 200.000 НЛБ - Стекнување со наследство
Банкарски депозити Личен имот Трансакциона сметка 8.000,00 денари и 500,00 еур НЛБ Тутунска банка континуирано Стекнување на друг начин
Долгови Имот на деца Кредит 300.000,00 2016 2022
Долгови Личен имот Кредитна картичка 50.000,00 - -
Долгови Личен имот Кредитна картичка 90.000,00 - -

 Назад