Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Софка Пејовска Дојчиновска Член Државна комисија за спречување на корупцијата

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Заеднички имот Стан со помошни простории - 103м2 + 3м2 Скопје 2013 1/2 Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Личен имот Стан - 57 м2 Скопје 2008 1/1 Стекнување на друг начин
Подвижен имот Имот на брачен другар Моторни возила - Ровер 400 1998/2008 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 494.400,00 Форд Фокус 2015/2020 Стекнување со договор за купопродажба
Други приходи Имот на брачен другар Пензија 31.000,00 месечно
Други приходи Имот на деца Плата 25.000,00 месечно
Банкарски депозити Имот на брачен другар Трансакциона сметка 216.000,00 НЛБ Тутунска банка континуирано Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Имот на деца Трансакциона сметка променлива НЛБ Тутунска банка континуирано Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Имот на деца Трансакциона сметка променлива НЛБ Тутунска банка континуирано Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Личен имот Трансакциона сметка 8.000,00 денари и 500,00 еур НЛБ Тутунска банка континуирано Стекнување на друг начин
Долгови Имот на деца Кредит 300.000,00 2016 2022
Долгови Личен имот Кредитна картичка 50.000,00 - -
Долгови Личен имот Кредитна картичка 90.000,00 - -
Друг имот Имот на деца Средства во банкарски сеф од семејна заштеда 6.500,00 еур Стекнување на друг начин

 Назад