Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Горан Трпеноски Член Државна комисија за спречување на корупцијата

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Личен имот Стан 81.900,00 еур 63 м2 Скопје 2013 1/4 Стекнување со договор за подарок
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 1.506.600,00 Нисан Кашкаи 2017/2017 Стекнување со договор за купопродажба
Хартии од вредност Личен имот Акции 120.600,00 денари 90 2007 Стекнување со договор за купопродажба
Хартии од вредност Личен имот Акции 27.300,00 10 2007 Стекнување со договор за купопродажба
Хартии од вредност Личен имот Акции 50.000,00 1 2007 Стекнување со договор за купопродажба
Други приходи Имот на брачен другар Добивка од фирма 1.452.920,00 2020
Банкарски депозити Имот на брачен другар Девизна сметка 3.000,00 Комерцијална банка 2018 Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Имот на брачен другар Кредитна картичка 50.000,00 Комерцијална банка 2004 Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Личен имот Девизна сметка 1.604,92 еур Комерцијална банка 2016 Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Личен имот Кредитна картичка 140.000,00 Комерцијална банка 2020 Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Личен имот Орочен денарски депозит 922.744,00 Комерцијална банка 2019 Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Личен имот Трансакциона сметка 41.000,00 Комерцијална банка 2019 Стекнување на друг начин
Долгови Имот на брачен другар Кредит 920.000,00 2018 2021
Долгови Личен имот Кредит 922.744,00 2019 5 години

 Назад