Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Арбен Таравари Градоначалник Општина Гостивар

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Имот на брачен другар Стан 5.771.600,00 денари 94 м2 Скопје 2014 1/1 Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Имот на родители Градежно земјиште 8.841.600,00 денари 120 м2 Тетово - 1/5 Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Двор 2.403.810,00 денари 87 м2 Гостивар - 1/1 - недал податок -
Недвижен имот Имот на родители Деловен простор 1.719.200,00 денари 14 м2 Гостивар - 1/1 - недал податок -
Недвижен имот Имот на родители Деловен простор 12.894.000,00 84 м2 Гостивар - 1/1 - недал податок -
Недвижен имот Имот на родители Деловен простор 6.189.120,00 денари 84 м2 Гостивар - 1/1 - недал податок -
Недвижен имот Имот на родители Куќа 14.398.300,00 денари 335 м2 Гостивар - 1/1 - недал податок -
Недвижен имот Имот на родители Куќа 2.363.900,00 денари 55 м2 Гостивар - 1/1 - недал податок -
Подвижен имот Имот на брачен другар Моторни возила 116.660,00 Мерцедес А класа 2005/2018 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 3.070.000,00 денари Волво хц 60 2016/2016 Стекнување со договор за купопродажба
Банкарски депозити Имот на брачен другар Девизен депозит 31.000,00 еур Стопанска банка АД Скопје 2019 Стекнување со договор за купопродажба
Банкарски депозити Личен имот Денарски депозит 670.245,00 денари Стопанска банка АД Скопје - - недал податок -
Друг имот Заеднички имот Уметнички слики од македонски автори 245.600,00 денари Стекнување со договор за подарок
Друг имот Имот на брачен другар Златен накит 1.350.800,00 денари Стекнување со договор за подарок

 Назад