Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Исен Шабани Градоначалник Општина Врапчиште

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Заеднички имот Градежно земјиште 1.037.505,00 денари 482 м2 с.Градец 2013 4/12 Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Заеднички имот Градежно земјиште 1.333.935,00 денари 482 м2 с.Градец 2013 4/12 Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Заеднички имот Градежно земјиште 2.407.725,00 денари 783 с.Градец 2015 1/6 Стекнување со наследство
Недвижен имот Заеднички имот Двор 193.725,00 денари 90 м2 с.Градец 2015 1/6 Стекнување со наследство
Недвижен имот Заеднички имот зграда 3.837.600,00 денари 96 м2 Гостивар 2015 1/4 Стекнување со наследство
Недвижен имот Заеднички имот Земјиште под објект 372.075,00 денари 110 м2 Тетово 2013 4/12 Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Заеднички имот Земјиште под објект 670.350,00 денари 218 м2 с.Градец 2013 4/12 Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Заеднички имот Земјиште под објект 797.040,00 денари 108 м2 Гостивар 2012 4/12 Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Заеднички имот Земјоделско земјиште 1.335.000,00 26.700 м2 с.Градец 2015 1/4 Стекнување со наследство
Недвижен имот Заеднички имот Земјоделско земјиште 5.984.995,00 денари 8847 м2 с.Градец 2014 1/6 Стекнување со наследство
Недвижен имот Заеднички имот Непрецизиран имот 18.450.000,00 денари 253 м2 с.Градец 2013 1/2 Стекнување со наследство
Недвижен имот Заеднички имот Овошна градина 2.195.550,00 денари 510 м2 Гостивар 2013 4/12 Стекнување со наследство
Недвижен имот Заеднички имот Овошна градина 627.300,00 денари 510 м2 с.Градец 2015 4/12 Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Заеднички имот Стан 6.534.550,00 денари 109 м2 Гостивар 2015 1/4 Стекнување со наследство
Недвижен имот Заеднички имот Стан во изградба 73.800.000,00 денари 710 м2 Гостивар 2012 1/6 Стекнување со наследство
Недвижен имот Личен имот Апартман 6.150.000,00 денари 86 м2 с.Градец 2016 1/1 Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Личен имот Земјоделско земјиште 24.988.680,00 денари 5079 м2 с.Градец 2014 1/4 Стекнување со наследство
Недвижен имот Личен имот Стан во изградба 19.987.500,00 денари 500 м2 Тетово 2012 1/1 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот недал податок Моторни возила 1.537.500,00 денари Мерцедес 2008/2010 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот недал податок Моторни возила 2.460.000,00 денари Ауди А5 2009/2010 Стекнување со договор за купопродажба
Хартии од вредност Личен имот Сопственички удел 23.546.850,00 денари 49 472 2014 Стекнување со наследство
Банкарски депозити Заеднички имот Девизна штедна книшка 20.000,00 CHF Халк Банка 2013 Стекнување со наследство
Банкарски депозити Заеднички имот Девизна штедна книшка 50.000,00 ЕUR Халк Банка 2013 Стекнување со наследство
Банкарски депозити Заеднички имот Денарска штедна книшка 500.000,00 денари Халк Банка 2017 Стекнување со наследство

 Назад