Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Миликије Халими Градоначалник Општина Арачиново

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Подвижен имот Заеднички имот Моторни возила 1.537.500,00 денари Мерцедес Бенз Е-350 2009/2018 Стекнување со договор за купопродажба
Хартии од вредност Заеднички имот Удели 307.500,00 денари / 2018 - недал податок -
Долгови Заеднички имот Кредит 39.421.500,00 денари 2018 2033

 Назад