Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Оруч Абазовски Судија Основен суд Дебар

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Заеднички имот Дел од куќа 5.000,00 евра . Дебарско - недал податок -
Недвижен имот Заеднички имот Земјоделско земјиште 10.000,00 евра . Дебарско - недал податок -
Недвижен имот Заеднички имот Земјоделско земјиште 7.000,00 евра . Дебарско - недал податок -
Недвижен имот Заеднички имот Стан 20.000,00 евра . Дебар - недал податок -
Недвижен имот Заеднички имот Шума 7.000,00 евра . Дебарско - недал податок -
Подвижен имот Заеднички имот Друго 10.000,00 евра покуќнина / - недал податок -
Подвижен имот Заеднички имот Моторни возила 2.000,00 евра Рено 5 1991/ - недал податок -

 Назад