Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Виктор Димовски Државен секретар Министерство за надворешни работи

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Заеднички имот Земјиште 3.000.000,00 429 м2 Скопје 2015 1/2 Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Заеднички имот Стан 2.500.000,00 64 м2 Битола 1993 1/2 Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Заеднички имот Стан 2.500.000,00 68 м2 Битола 2006 1/2 Стекнување на друг начин
Недвижен имот Личен имот Земјиште 121.600,00 128 м2 Битола 2016 1/1 Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Личен имот Куќа 1.500.000,00 70 м2 Битола 1992 5/6 Стекнување со наследство
Подвижен имот Заеднички имот Моторни возила 100.000,00 Нексиа ГТЛ 1997/1997 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Заеднички имот Моторни возила 100.000,00 Опел Корса 2011/2017 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Заеднички имот Моторни возила 50.000,00 Форд Ка 2000/2012 Стекнување со договор за купопродажба
Банкарски депозити Заеднички имот Девизен депозит 120.000,00 НЛБ Тутунска банка 2011 Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Заеднички имот Девизен депозит 126.000,00 Комерцијална банка 2012 Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Заеднички имот Девизен депозит 300.000,00 НЛБ Тутунска банка 2012 Стекнување на друг начин
Долгови Личен имот Кредит 1.850.000,00 2014 2030

 Назад