Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Адем Авзиу Државен секретар Министерство за информатичко општество и администрација

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Имот на родители Градежно земјиште 2.583.000,00 350 м2 Тетово 2003 / Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Градежно земјиште 9.729.000,00 226 м2 Тетово 2003 / Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Куќа за одмор 6.459.000,00 180 м2 Тетово 2010 / Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Имот на родители Куќа со двор 11.845.000,00 321 м2 Тетово 1997 / Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Стан 2.460.000,00 50 м2 Република Албанија 2014 / Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Имот на брачен другар Благородни метали 2.152.500,00 накит /// Стекнување со договор за подарок
Подвижен имот Имот на брачен другар Моторни возила 326.000,00 Мерцедес А класа 2006/2019 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Имот на родители Моторни возила 307.000,00 Опел Зафира 2005/2018 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 412.000,00 Голф 5 2006/2019 Стекнување со договор за купопродажба
Други приходи Личен имот камата 13.689,00 18.02.2020
Банкарски депозити Личен имот Депозит 233.286,00 НЛБ Банка 18.11.2013 Стекнување на друг начин
Долгови Имот на брачен другар Кредит 780.000,00 / 2029
Долгови Имот на родители Кредит 1.414.500,00 2014 2023
Долгови Личен имот Кредит 1.353.000,00 2019 2029
Друг имот Имот на родители ДПТГУ „АР-КОН Конструкција“ ДООЕЛ 10.455.000,00 Стекнување на друг начин

 Назад