Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Арбер Адеми Министер за образование и наука Министерство за образование и наука

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Имот на родители Куќа со двор 5.000.000,00 денари 1.150 м2 Липково 2008 1/3 Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Имот на родители Стан со помошни простории 2.171.000,00 денари 85 м2 Куманово 2018 1/1 Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Имот на родители Стан со помошни простории 2.552.000,00 денари 85 м2 Куманово 2015 1/1 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Имот на брачен другар Благородни метали 300.000,00 денари Златен накит //2014 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Имот на брачен другар Моторни возила 300.000,00 денари Фолксваген Голф 5 2007/2018 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Имот на родители Моторни возила 150.000,00 денари Фолксваген Бора 1999/- Стекнување со договор за купопродажба
Хартии од вредност Имот на родители Акции 100 ДМ по акција 104 - Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Имот на брачен другар Орочен денарски депозит денари 61.500,00 Уни Банка - - недал податок -
Банкарски депозити Личен имот Орочен денарски депозит денари 31.252,00 Уни Банка - - недал податок -
Друг имот Личен имот Средства во готово 400.000,00 денари Стекнување на друг начин

 Назад