Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Оливер Спасовски Претседател Влада на Република Северна Македонија

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Имот на родители Земјиште 1.343.959,00 денари 21.853 м2 С. Нагоричане 1987 1/1 Стекнување со договор за подарок
Недвижен имот Имот на родители Земјиште 2.045.367,00 денари 11.086 м2 Куманово 1987 1/1 Стекнување со договор за подарок
Недвижен имот Имот на родители Куќа 1.230.000,00 денари 60 м2 С. Нагоричане 1987 1/1 Стекнување со договор за подарок
Недвижен имот Имот на родители Шума 4.230.000,00 денари 37.000 м2 С. Нагоричане 1987 1/1 Стекнување со договор за подарок
Недвижен имот Личен имот Куќа 7.380.000,00 денари 309 м2 Куманово 2012 1/1 Стекнување со договор за подарок
Подвижен имот Имот на родители Машини и друга опрема 150.000,00 денари Фергусон ИМТ 533 1980/1980 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Имот на родители Моторни возила 240.000,00 денари Шкода Фабија 2008/2010 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 300.000,00 ден Пежо 307 2006/2006 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Уметнички и колекционерски предмети 260.000,00 денари Уметнички слики -/- Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Имот на брачен другар Денарска платежна картичка денари 57.000,00 Охридска банка - Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Имот на родители Денарска платежна картичка денари 22.000,00 Еуростандард банка - Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Имот на родители Денарска платежна картичка денари 345.000,00 Еуростандард банка - Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Личен имот Денарска платежна картичка денари 2.004.906,00 Охридска банка - Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Личен имот Денарска платежна картичка денари 250.000,00 Охридска банка - Стекнување на друг начин
Долгови Личен имот Кредит 600.000,00 денари 2010 2020

 Назад