Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Дамјан Манчевски Министер за информатичко општество и администрација Министерство за информатичко општество и администрација

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Заеднички имот Градежно земјиште 215.250,00 денари 530 м2 Чучер Сандево 2015 1/2 Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Заеднички имот Градежно земјиште 215.250,00 денари 530 м2 Чучер Сандево 2015 1/2 Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Заеднички имот Земјиште 40.344,00 172 м2 Горњани 2018 1/1 Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Заеднички имот Стан со помошни простории 2.086.000,00 72 м2+ 24м2 Горњани 2019 1/2 Стекнување со договор за градба
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 822.500,00 денари Сеат Алтеа -/2010 Стекнување со договор за купопродажба
Банкарски депозити Имот на брачен другар Депозит 9.263,00 ЕУР Комерцијална банка 2019 Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Личен имот Депозит 2.854,00 ЕУР Комерцијална банка 2019 Стекнување на друг начин
Долгови Личен имот Кредит 2.086.000,00 2017 2032
Долгови Личен имот Кредит 861.000,00 2012 2027

 Назад