Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Никола Димитров Министер Министерство за надворешни работи

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Заеднички имот Стан 19.432.350,00 138 м2 Хаг, Холандија 2014 1/1 Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Имот на деца Стан 2.714.360,00 денари 59 м2 Скопје 2006 1/1 Стекнување со договор за подарок
Недвижен имот Личен имот Стан 6.200.000,00 денари 102 м2 Скопје 1993 1/1 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 800.000,00 денари Мерцедес Б180 2011/2011 Стекнување со договор за купопродажба
Други приходи Личен имот кирија 30.845,00 денари месечно
Банкарски депозити Заеднички имот Девизна штедна книшка 3.122.241,00 ABN-AMRO 2014- Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Заеднички имот Денарска штедна книшка 355.276,00 ABN-AMRO 2014- Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Личен имот Девизна штедна книшка 378.283,00 Комерцијална банка 2012- Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Личен имот Девизна штедна книшка 459.356,00 Комерцијална банка 2009- Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Личен имот Денарска сметка 474.470,00 Комерцијална банка / Стекнување на друг начин
Долгови Заеднички имот Кредит 17.273.200,00 денари 2014 2044

 Назад