Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Ќефсере Абдиу Член на совет Општина Боговиње

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Имот на родители Куќа 1.200.000,00 130 м2 О.Боговиње 1990 1/1 Стекнување со наследство
Подвижен имот Имот на брачен другар Моторни возила 80.000,00 Форд Фокус 2002/2013 Стекнување со договор за купопродажба
Други приходи Имот на брачен другар плата 23.000,00 месечно
Други приходи Личен имот Плата 25.000,00 месечно

 Назад