Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Игор Јанушев Пратеник Собрание на Република Северна Македонија

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Заеднички имот Стан 5.586.352,50 денари 90 м2 Скопје 2012 1/2 Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Личен имот Стан 17.300.000,00 ден 148 м2 КО Центар 2023 / Стекнување со договор за подарок
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 925.350,00 Лексус ГС 450х 2013/2017 Стекнување со договор за купопродажба

 Назад