Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Бети Стаменкоска Трајкоска Пратеник Собрание на Република Северна Македонија

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Имот на родители Куќа 1.835.000,00 95 м2 К. Вода 1976 - Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Стан 2.092.000,00 49 м2 Аеродром 2005 - Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Стан 2.784.000,00 64 м2 К. Вода 2005 - Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Стан 713.000,00 38 м2 Охрид 2005 - Стекнување со наследство
Подвижен имот Имот на брачен другар Моторни возила 213.000,00 Киа Рио 2008/2009 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Имот на брачен другар Моторни возила 404.000,00 Фиат Панда -/- Стекнување со договор за купопродажба
Хартии од вредност Имот на родители Акции 1.647,00 27 2005 Стекнување со наследство
Хартии од вредност Имот на родители Акции 1.830,00 6 2005 Стекнување со наследство
Хартии од вредност Имот на родители Акции 151.280,00 496 2005 Стекнување со наследство
Хартии од вредност Имот на родители Акции 173.850,00 570 2005 Стекнување со наследство
Хартии од вредност Имот на родители Акции 251.930,00 826 2005 Стекнување со наследство
Хартии од вредност Имот на родители Акции 3.000,00 10 2005 Стекнување со наследство
Хартии од вредност Имот на родители Акции 64.050,00 210 2005 Стекнување со наследство
Хартии од вредност Имот на родители Акции 7.320,00 24 2005 Стекнување со договор за купопродажба
Хартии од вредност Имот на родители Акции 7.930,00 26 2005 Стекнување со наследство
Хартии од вредност Личен имот Акции 155.550,00 10 2005 Стекнување со договор за купопродажба
Хартии од вредност Личен имот Акции 29.900,00 7 2005 Стекнување со договор за купопродажба
Хартии од вредност Личен имот Акции 4.020,00 20 2005 Стекнување со договор за купопродажба
Хартии од вредност Личен имот Акции 62.340,00 200 2005 Стекнување со договор за купопродажба
Долгови Личен имот Кредит 40.000,00 - -
Долгови Личен имот Кредит 79.315,00 2018 2021

 Назад