Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Дафина Стојаноска Пратеник Собрание на Република Северна Македонија

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Имот на родители Куќа за одмор 192.250,00 денари 56 м2 село Маврово 1979 / Стекнување со договор за градба
Недвижен имот Имот на родители Стан 1.968.000,00 денари 50 м2 Скопје 2002 / Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Имот на родители Стан 2.121.750,00 денари 30 м2 Скопје 2017 / Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Имот на родители Стан 3.567.000,00 денари 50 м2 Скопје 2017 / Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Имот на родители Стан 517.459,00 денари 80 м2 Гостивар 1982 / Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Имот на сестра Стан 3.567.000,00 денари 50 м2 Скопје 2017 / Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Личен имот Стан 2.152.500,00 денари 62 м2 Гостивар 2007 / Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Имот на сестра Моторни возила 1.845.000,00 денари Рено Лагуна 2010/2010 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 861.000,00 денари Рено клио Р 2009/2009 Стекнување со договор за купопродажба
Банкарски депозити Имот на деца Денарска штедна книшка 228.000,00 денари НЛБ Тутунска банка 2020 Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Имот на родители Денарски депозит 150.503,00 денари НЛБ Тутунска банка 2018 Стекнување со наследство
Банкарски депозити Имот на родители Денарски депозит 584.096,00 денари НЛБ Тутунска банка 2016 Стекнување со наследство
Банкарски депозити Личен имот Денарска штедна книшка 104.200,00 денари НЛБ Тутунска банка 2020 Стекнување на друг начин
Долгови Имот на родители Кредит 322.933,00 денари 2018 2022
Долгови Имот на родители Кредит 71.280,00 денари 2018 2022
Долгови Личен имот Кредит 1.503.000,00 денари 2020 2030

 Назад