Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Дајанчо Ефтимов Пратеник Собрание на Република Северна Македонија

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Имот на брат Стан 42.000 еур 78 м2 Струмица 2017 - Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Имот на родители Двор - 916 м2 Ангелци 1988 - Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Земјиште под објект - 108 м2 Ангелци 1988 - Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Земјоделско земјиште - 1549 м2 Ангелци 1988 - Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Земјоделско земјиште - 1644 м2 Ангелци 1988 - Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Земјоделско земјиште - 1689 м2 Ангелци 1988 1/2 Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Земјоделско земјиште - 1900 м2 Ангелци 1988 - Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Земјоделско земјиште - 2044 м2 Ангелци 1988 - Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Земјоделско земјиште - 2236 м2 Ангелци 1988 - Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Земјоделско земјиште - 2490 м2 Вељуса 1988 - Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Земјоделско земјиште - 2708 м2 Ангелци 1988 - Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Земјоделско земјиште - 2796 м2 Ангелци 1988 - Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Земјоделско земјиште - 2853 м2 Ангелци 1988 - Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Земјоделско земјиште - 3252 м2 Ангелци 1988 - Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Земјоделско земјиште - 5279 м2 Ангелци 1988 - Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Земјоделско земјиште - 633 м2 Ангелци 1988 - Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Земјоделско земјиште - 8568 м2 Ангелци 1988 1/2 Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Земјоделско земјиште 130.000 3055 м2 Ангелци 2022 - Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Имот на родители Куќа - 77 м2 Ангелци 1988 - Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Ливада - 3431 м2 Ангелци 1988 - Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Лозје - 1674 м3 Ангелци 1988 - Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители помошни простории - 14 м2 Ангелци 1988 - Стекнување со наследство
Недвижен имот Личен имот Подрум и гаража 3.000,00 ЕУР 7 м2 + 16 м2 КО Струмица - - Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Личен имот Стан - 97 м2 Струмица - - Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Имот на брат Моторни возила 200.000 пасат 2005/2018 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Имот на брат Моторни возила 50.000 ауди А4 1995/2009 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 200.000,00 денари Тојота Корола 2005/2016 Стекнување со договор за купопродажба
Банкарски депозити Друго Орочен денарски депозит 411.000 Стопанкс банка Битола - - недал податок -
Банкарски депозити Друго Трансакциона сметка 75.837 Стопанкс банка Битола - - недал податок -
Банкарски депозити Имот на брат Девизен депозит 36,720 турски лири Стопанкс банка Битола - - недал податок -
Банкарски депозити Имот на брат Девизен депозит 375 австрал долар Стопанкс банка Битола - - недал податок -
Банкарски депозити Имот на брат Орочен девизен депозит 11.542 еур Стопанска банка Битола - - недал податок -
Банкарски депозити Имот на брат Трансакциона сметка 171.665 Стопанска банка Битола - - недал податок -
Банкарски депозити Имот на родители Девизен депозит 3.405 еур Стопанска банка Битола - - недал податок -
Банкарски депозити Имот на родители Девизен депозит 3.863 австрал.долар Стопанкс банка Битола - - недал податок -
Банкарски депозити Имот на родители Девизна штедна книшка 59,584 турски лири Стопанска банка Битола - - недал податок -
Банкарски депозити Имот на родители Орочен девизен депозит 600.000 Стопанска банка Битола - - недал податок -
Банкарски депозити Имот на родители Трансакциона сметка 105.239 Стопанкс банка Битола - - недал податок -
Банкарски депозити Имот на родители Трансакциона сметка 48.728 Стопанска банка Битола - - недал податок -
Банкарски депозити Личен имот Денарски депозит 450.000,00 денари Стопанска банка АД Битола - - недал податок -
Долгови Имот на брачен другар Кредит 609.000,00 - -

 Назад