Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Ели Панова Пратеник Собрание на Република Северна Македонија

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Заеднички имот Гаража - 15 м2 Струмица 2018 1/3 Стекнување со наследство
Недвижен имот Заеднички имот Деловен простор 1.426.840,00 денари 25 м2 Струмица 2018 1/3 Стекнување со наследство
Недвижен имот Заеднички имот Деловен простор 920.000,00 денари 20 м2 Струмица 2018 1/3 Стекнување со наследство
Недвижен имот Заеднички имот Земјиште под објект и двор - 354 м2 Струмица 2018 1/3 Стекнување со наследство
Недвижен имот Заеднички имот Подрум - 17 м2 Струмица 2018 1/3 Стекнување со наследство
Недвижен имот Заеднички имот Спрат од куќа 1.922.513,00 денари 86 м2 Струмица 2018 1/3 Стекнување со наследство
Недвижен имот Личен имот Гаража - 13 м2 Скопје 2019 - Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Личен имот помошни простории - 4 м2 Скопје 2019 - Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Личен имот Стан 6.333.141,00 денари 80 м2 Скопје 2019 - Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 1.376.389,00 денари Хонда Акорд 2008/2018 Стекнување со наследство
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 60.000,00 денари Скутер Гилера 2004/2018 Стекнување со наследство
Хартии од вредност Личен имот Животно осигурување 1.252,00 ЕУР (годишно) 1 2014 Стекнување со договор за купопродажба
Други приходи Имот на деца Закупнина 18.450,00 денари од 2019
Други приходи Имот на деца Пензија од татко 9.457,00 денари -
Долгови Личен имот Кредит 2.119.697,00 денари 2019 10 години

 Назад