Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Ели Панова Пратеник Собрание на Република Северна Македонија

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Заеднички имот Гаража - 15 м2 Струмица 2018 1/3 Стекнување со наследство
Недвижен имот Заеднички имот Деловен простор 1.426.840,00 денари 25 м2 Струмица 2018 1/3 Стекнување со наследство
Недвижен имот Заеднички имот Деловен простор 920.000,00 денари 20 м2 Струмица 2018 1/3 Стекнување со наследство
Недвижен имот Заеднички имот Земјиште под објект и двор - 354 м2 Струмица 2018 1/3 Стекнување со наследство
Недвижен имот Заеднички имот Подрум - 17 м2 Струмица 2018 1/3 Стекнување со наследство
Недвижен имот Заеднички имот Спрат од куќа 1.922.513,00 денари 86 м2 Струмица 2018 1/3 Стекнување со наследство
Недвижен имот Личен имот Гаража - 13 м2 Скопје 2019 - Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Личен имот помошни простории - 4 м2 Скопје 2019 - Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Личен имот Стан 6.333.141,00 денари 80 м2 Скопје 2019 - Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Личен имот Стан со гаража 70.000 еур 54+13 м2 Скопје 2022 - Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 1.376.389,00 денари Хонда Акорд 2008/2018 Стекнување со наследство
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 60.000,00 денари Скутер Гилера 2004/2018 Стекнување со наследство
Хартии од вредност Личен имот Животно осигурување 1.252,00 ЕУР (годишно) 1 2014 Стекнување со договор за купопродажба
Други приходи Заеднички имот Надомест на штета по пресуда 72.732,44 ЕУР 2022
Други приходи Имот на деца Закупнина 18.450,00 денари од 2019
Други приходи Имот на деца Пензија од татко 9.457,00 денари -
Други приходи Личен имот приход од закуп на недвижност 650 еур месечно
Банкарски депозити Заеднички имот Девизна сметка 72.732,44 ЕУР НЛБ Тутунска Банка 2022 Стекнување на друг начин
Долгови Личен имот Кредит 55.000 еур 2022 2037

 Назад