Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Ѓорѓија Сајкоски Пратеник Собрание на Република Северна Македонија

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Имот на родители Градежно земјиште 18.000.000,00 денари 3.100 м2 Кичево 1961 1/3 Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Градежно земјиште 6.000.000,00 денари 1208 м2 Кичево - 1/3 Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Земјиште 1.000.000,00 денари 1508 м2 Кичево - 1/3 Стекнување со наследство
Недвижен имот Личен имот Градежно земјиште 180.000,00 106 м2 - 2021 1/3 Стекнување со наследство
Недвижен имот Личен имот Двор 5.000.000,00 денари 628 м2 Кичево 2021 1/1 Стекнување со наследство
Недвижен имот Личен имот Земјиште 200.000,00 - - 2021 1/6 Стекнување со наследство
Недвижен имот Личен имот Куќа со двор 7.000.000,00 денари 111 м2 Кичево 2021 4/6 Стекнување со наследство
Недвижен имот Личен имот Куќа со деловен простор 9.000.000,00 денари 130 м2 Кичево 2021 1/1 Стекнување со договор за градба
Недвижен имот Личен имот Стан 2.380.000,00 денари 61 м2 Скопје - 1/1 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 240.000,00 денари Цитроен Ц-4 2009/2009 Стекнување со договор за купопродажба
Банкарски депозити Имот на брачен другар Денарска штедна книшка 140.000,00 денари Комерцијална банка - Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Личен имот Денарска платежна картичка 220.000,00 денари Комерцијална банка - Стекнување на друг начин

 Назад