Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Ангелинка Петкова Пратеник Собрание на Република Северна Македонија

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Имот на брачен другар Двор / 317 м2 Гевгелија 2009 1/2 Стекнување со договор за подарок
Недвижен имот Имот на брачен другар Земјоделско земјиште / 13.633 м2 Прдејци 2009 1/2 Стекнување со договор за подарок
Недвижен имот Имот на брачен другар Земјоделско земјиште / 2.255 м2 Прдејци 2009 1/1 Стекнување со договор за подарок
Недвижен имот Имот на брачен другар Земјоделско земјиште / 4.865 м2 Прдејци 2009 1/2 Стекнување со договор за подарок
Недвижен имот Имот на брачен другар Куќа - 239 м2 Гевгелија 2009 1/1 Стекнување со договор за подарок
Недвижен имот Имот на брачен другар Куќа / 153 м2 - 2009 1/2 Стекнување со договор за подарок
Недвижен имот Имот на брачен другар Помошни објекти / 33 м2 - 2009 1/2 Стекнување со договор за подарок
Недвижен имот Личен имот Земјиште - 11.424 м2 с.Прдејци 2020 1/1 Стекнување со наследство
Недвижен имот Личен имот Куќа - 73 м2 с.Прдејци 2020 1/1 Стекнување со наследство
Подвижен имот Имот на брачен другар Моторни возила 300.000,00 денари Шевролет Круз 2010/2011 Стекнување со договор за купопродажба
Долгови Личен имот Кредит 120.000,00 денари 2020 2021

 Назад