Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Мила Царовска Министер за образование и наука Министерство за образование и наука

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Имот на брат Градежно земјиште 78.029,00 денари 1099м2 Пониква 2018 / Стекнување на друг начин
Недвижен имот Имот на родители Земјоделско земјиште 4.220.000,00 денари 4613,72м2 Прељубје / / Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Земјоделско земјиште 6.390.500,00 денари 6993,49м2 Дрмени / / Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Земјоделско земјиште 6.800.000,00 денари 14.870,15м2 Прељубе / / Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Куќа 3.660.000,00 денари 101м2 Скопје / / Стекнување на друг начин
Недвижен имот Имот на родители Куќа 40.735.000,00 денари 230м2 Канада / / Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Имот на родители Куќа 5.550.000,00 денари 200м2 Скопје / / Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Имот на родители Ливада 1.400.000,00 денари 1602м2 Перово / / Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Лозје / 2218м2 Лавици / / Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Стан 20.371.953,00 денари 55м2 Канада / / Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Имот на родители Стан 3.220.800,00 денари 66м2 Скопје / / Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Личен имот Градежно земјиште 63.474,00 денари 894m2 Пониква 2018 / Стекнување на друг начин
Недвижен имот Личен имот Објект - - КО Јастребник - во изградба Стекнување со договор за градба
Недвижен имот недал податок Гаража 307.450,00 денари 20м2 / / / Стекнување со договор за подарок
Недвижен имот недал податок Градежно земјиште / 20м2 Пониква / / Стекнување на друг начин
Недвижен имот недал податок Градежно земјиште 73.787,00 денари 1109м2 Пониква / / Стекнување на друг начин
Подвижен имот Имот на брат Моторни возила 360.000,00 денари Хонда Акорд 2006/2014 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Имот на родители Моторни возила 245.000,00 денари Пежо 407 /// Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Имот на родители Моторни возила 245.000,00 денари Понтиак Вајб /// Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Имот на родители Моторни возила 50.000,00 денари Хонда Џез 2008/2019 Стекнување со договор за купопродажба
Хартии од вредност Имот на родители Акции 2.320,00 денари 145 2007 - недал податок -
Хартии од вредност Имот на родители Акции 345.000,00 денари 50 2012 - недал податок -
Банкарски депозити Друго Девизен депозит 100 долари / / - недал податок -
Банкарски депозити Друго Девизен депозит 170 фунти / / - недал податок -
Банкарски депозити Друго Девизен депозит 7.140,00 еур / / - недал податок -
Банкарски депозити Друго Депозит 230.162,00 денари / / - недал податок -
Банкарски депозити Личен имот Девизен депозит 2.848 еур Комерцијална Банка / - недал податок -
Банкарски депозити Личен имот Девизен депозит 4.983 долари Комерцијална Банка / - недал податок -
Долгови Имот на брат Кредит 2.749.500,00 денари 2019 2034
Долгови Имот на брат Кредит 399.750,00 денари 2017 2021
Долгови Имот на брат Кредитна картичка 60.000,00 денари / /
Долгови Имот на родители Кредитна картичка 94.000,00 денари / /
Долгови Личен имот Кредит 2.152.154,00 денари 2019 2034
Долгови Личен имот Кредит 610.000,00 - -
Долгови Личен имот Кредитна картичка 77.000,00 денари / /
Друг имот Личен имот Подарок 408.000,00 - недал податок -
Друг имот недал податок Флај Кем ДООЕЛ Скопје 607.500,00 денари Стекнување на друг начин

 Назад