Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Радмила Шекеринска Јанковска Министер Министерство за одбрана

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Имот на брачен другар Стан - 61м2 + 4м2 Скопје - 1/1 Стекнување со договор за подарок
Недвижен имот Имот на брачен другар Стан со помошни простории, гаража и дворно место 240.000,00 Еур 143 м2 + 37 м2 + 12 м2 + 306 м2 Скопје 2020 1/1 Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Личен имот Стан 2.752.389,00 денари 50 м2 Скопје 2006 1/1 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Имот на брачен другар Моторни возила 799.800.00 денари Триумф 2020/2020 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Уметнички и колекционерски предмети - уметничка слика “Циганка“ од Никола Мартиновски 1971/2008 Стекнување со наследство
Хартии од вредност Имот на брачен другар Удели 627.531,00 Евра - - Стекнување со договор за купопродажба
Побарувања Личен имот Побарување по основ на даден заем 610.000,00 ден 2013 Стекнување на друг начин
Други приходи Имот на брачен другар Дивиденда од удел 19.688.738,00 -
Банкарски депозити Имот на брачен другар Девизна сметка EUR 505,00 Комерцијална банка АД Скопје - - недал податок -
Банкарски депозити Имот на брачен другар Девизна сметка USD 984,00 Комерцијална банка АД Скопје - - недал податок -
Банкарски депозити Имот на брачен другар Денарска штедна книшка 695.200,00 НЛБ Тутунска банка - - недал податок -
Банкарски депозити Имот на брачен другар Орочен денарски депозит денари 500.229,00 Комерцијална банка АД Скопје - - недал податок -
Банкарски депозити Имот на брачен другар Трансакциона сметка денари 122.933,00 НЛБ Тутунска банка - - недал податок -
Банкарски депозити Имот на брачен другар Трансакциона сметка денари 479.179,00 Комерцијална банка АД Скопје - - недал податок -
Банкарски депозити Имот на деца Орочен девизен депозит EUR 863,00 Комерцијална банка АД Скопје - - недал податок -
Банкарски депозити Личен имот Девизна сметка EUR 10,00 Комерцијална банка АД Скопје - - недал податок -
Банкарски депозити Личен имот Девизна сметка EUR 2.403,00 Комерцијална банка АД Скопје - - недал податок -
Банкарски депозити Личен имот Девизна сметка USD 1.577,00 Комерцијална банка АД Скопје - - недал податок -
Банкарски депозити Личен имот Денарска штедна книшка денари 1.242,00 Комерцијална банка - - недал податок -
Банкарски депозити Личен имот Орочен девизен депозит EUR 20.487,27 Комерцијална банка АД Скопје - Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Личен имот Трансакциона сметка денари 292.000,00 Комерцијална банка АД Скопје 31.05.2017 Стекнување на друг начин
Долгови Имот на брачен другар Кредит 2.798.690,00 денари 2020 2033
Долгови Имот на брачен другар Кредит 20.038.998,00 денари - 2028
Долгови Имот на брачен другар Кредит 618.688,00 денари 2019 2024
Друг имот Имот на брачен другар Животно осигурување „Уника“ - - недал податок -
Друг имот Имот на деца Животно осигурување „Уника“ - - недал податок -
Друг имот Личен имот Животно соигурување „Граве“ - - недал податок -

 Назад