Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Бојан Маричиќ Министер за правда Влада на Република Северна Македонија

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Заеднички имот Стан 3.600.000,00 денари 65 м2 Скопје 2014 1/2 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 180.000,00 денари ЦИтроен Ц4 2008/2015 Стекнување со договор за купопродажба
Банкарски депозити Имот на деца Девизен депозит EUR 1.100,00 Инвестициски фонд 2018 Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Имот на деца Девизен депозит EUR 1.100,00 Инвестициски фонд 2019 Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Имот на деца Денарски депозит денари 15.000,00 Халк банка 2020 Стекнување на друг начин
Долгови Заеднички имот Кредит 200.000,00 денари 2017 2020
Долгови Заеднички имот Кредит 3.000.000,00 денари 2015 2047

 Назад