Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Енвер Хусејин Заменик на министер Министерство за труд и социјална политика

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Заеднички имот Стан во изградба 45.000,00 ЕУР 46 м2 Скопје 2020 1/2 Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Имот на брачен другар Земјоделско земјиште 600.000,00 денари 6.262 м2 Радовиш 2014 - Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Личен имот Куќа 50.000,00 ЕУР 297 м2 Радовиш 2016 1/1 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Имот на деца Моторни возила 7.000,00 ЕУР Голф 6 2009/2020 Стекнување со договор за купопродажба
Банкарски депозити Заеднички имот Девизна штедна книшка EUR 15.600,00 Стопанска банка 2019 Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Имот на брачен другар Девизна штедна книшка 6.500,00 ЕУР Халк Банка 2020 Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Личен имот Девизна штедна книшка 1.000,00 ЦХФ Охридска банка 2020 Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Личен имот Девизна штедна книшка 3.000,00 УСД Стопанска банка 2018 Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Личен имот Денарска штедна книшка 160.000,00 Стопанска банка 2019 Стекнување на друг начин
Долгови Личен имот Заем 20.000,00 ЕУР 2019 -
Долгови Личен имот Кредит 35.500,00 EUR 2020 2030

 Назад