Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Арафат Шабани Заменик на министер Министерство за образование и наука

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Личен имот Двор 5.258.250,00 денари 171 м2 Гостивар 2001 1/1 Стекнување со наследство
Недвижен имот Личен имот Куќа 50.000.000,00 денари 420 м2 Гостивар 2012 2971 м2 Стекнување на друг начин
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 120.000,00 денари Шевролет Калос 2005/2005 Стекнување со договор за купопродажба
Други приходи Личен имот Личен доход 63.184,00 денари 01.10.2020
Долгови Имот на родители Кредит 615.000,00 денари 2014 2021
Долгови Имот на родители Кредит 615.000,00 денари 2021 2021
Долгови Личен имот Кредит 2.484.600,00 денари 2019 2027
Долгови Личен имот Кредит 2.644.500,00 денари 2019 2027
Долгови Личен имот Кредит 609.158,00 2020 2030

 Назад