Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Кристина Димовска посебен советник Секретаријат за европски прашања

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Имот на родители Земјоделско земјиште 200.000,00 3570 м2 С.Црник 2012 - Стекнување со договор за подарок
Недвижен имот Имот на родители Куќа со двор 300.000,00 234 м2 с.Црник 2012 - Стекнување со договор за подарок
Недвижен имот Имот на родители Стан 2.460.000,00 50 м2 Скопје 2013 - Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Стан 3.928.211,00 101 м2 Скопје 2006 - Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Имот на родители Стан 4.300.000,00 74 м2 Скопје 2017 - Стекнување со договор за градба
Подвижен имот Имот на родители Моторни возила 150.000,00 Цитроен Ксара 1.4 2002/2002 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 240.000,00 Пежо 207 2006/2018 Стекнување со договор за купопродажба
Банкарски депозити Имот на брат Денарски депозит 1.000,00 Халк Банка - Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Имот на родители Трансакциона сметка - Стопанска банка - Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Имот на родители Трансакциона сметка 280.000,00 НЛБ Тутунска банка - Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Имот на родители Трансакциона сметка 6.800,00 ЕУР НЛБ Тутунска банка - Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Имот на родители Трансакциона сметка 61.000,00 Комерцијална банка - Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Личен имот Трансакциона сметка 18.000,00 ден НЛБ Тутунска банка - Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Личен имот Трансакциона сметка 3.050,00 ЕУР НЛБ Тутунска банка - Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Личен имот Трансакциона сметка 37.519,00 Комерцијална банка - Стекнување на друг начин
Долгови Имот на родители Заем 550.000,00 2017 2020
Долгови Имот на родители Кредит 2.500.000,00 2006 2026
Долгови Личен имот Кредит 250.000,00 2020 2025

 Назад