Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Елена Манчева Државен секретар Министерство за информатичко општество и администрација

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Имот на родители Земјоделско земјиште / / Радовиш / / Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Земјоделско земјиште / / Радовиш / / Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Куќа со гаража 1.225.422,00 денари 74м2+15м2 Радовиш 1949 / Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Стан 3.740.000,00 денари 68 м2 Скопје 1990 / Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Имот на родители Стан 4.785.000,00 денари 87 м2 Скопје 1980 / Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Имот на брачен другар Моторни возила 258.000,00 денари Рено Меган 2009/2009 Стекнување со договор за купопродажба
Банкарски депозити Имот на брачен другар Девизна штедна книшка EUR 13.740,00 Халк банка АД Скопје 2019 Стекнување со договор за купопродажба
Банкарски депозити Имот на брачен другар Трансакциона сметка - Тутунска банка - Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Имот на родители Трансакциона сметка - Тутунска банка - Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Личен имот Девизна штедна книшка EUR 7.648,00 Халк банка АД Скопје 2019 Стекнување со наследство
Банкарски депозити Личен имот Трансакциона сметка - Комерцијална банка - Стекнување на друг начин
Долгови Имот на брачен другар Кредитна картичка / / /
Долгови Имот на брачен другар Кредитна картичка / / /
Долгови Имот на родители Кредитна картичка / / /
Долгови Личен имот Кредитна картичка / / /

 Назад