Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Амди Бајрам Пратеник Собрание на Република Северна Македонија

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 1.830.000,00 денари Пежо 4007 2009/2009 Стекнување на друг начин
Долгови Имот на деца Кредит 1.830.000,00 денари 2009 4 години

 Назад