Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Фаик Арслани Судија Врховен Суд на Република Македонија

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Имот на брачен другар Деловен простор 6.092.863,00 денари - Скопје 2018 - Стекнување на друг начин
Недвижен имот Имот на брачен другар Деловен простор 613.000,00 денари 38 м2 Гостивар 2006 Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Имот на брачен другар Земјиште нема податок 3.413 м2 Ко Добридол 2013 1/1 Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Имот на брачен другар Земјоделско земјиште 1.165.000,00 денари 656 м2 Тетово 2008 1/2 Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Имот на брачен другар Земјоделско земјиште 368.000,00 денари 6.880 м2 Гостиватско 2006 Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Личен имот Стан на користење 40 м2 Гостивар 2001 - недал податок -
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 1.372.399,00 денари Фолксваген Пасат 2.0 ТДИ 2012/2012 Стекнување со договор за купопродажба
Побарувања Личен имот Побарување по основ на извршена работа 490.000,00 денари 2004-2008 - недал податок -
Други приходи Личен имот Прилив на средства од животно осигурување 886.830,00 денари -
Банкарски депозити Личен имот Девизна штедна книшка USD 5.000,00 Зират банка Скопје 2006 - недал податок -
Долгови Личен имот Кредит 6.150.000,00 денари 2017 96 месеци

 Назад