Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Илјаса Абази Член на совет Општина Липково

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот недал податок Земјоделско земјиште 3.400.000,00 2792 м2 Слупчане вонград 2000 1/1 Стекнување со наследство
Недвижен имот недал податок Куќа 120.000,00 100 м2 Слупчане / / - недал податок -
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 120.000,00 Опел Вектра 1999/2016 Стекнување со договор за купопродажба
Други приходи недал податок Базни станици моб. телефонија архива бр.10-7057/1 18.400,00 ден /

 Назад