Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Виктор Паунов Градоначалник Општина Карбинци

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Имот на родители Градежно земјиште 100.000,00 494 м2 Штип 2020 1/1 Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Имот на родители Двор 100.000,00 500 м2 КО Таринци 2001 1/1 Стекнување со договор за подарок
Недвижен имот Имот на родители Земјиште 100.000,00 1265 м2 КО Таринци 2001 1/1 Стекнување со договор за подарок
Недвижен имот Имот на родители Земјиште 160.000,00 3035 м2 Карбинци 2001 1/2 Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Имот на родители Земјиште 50.000,00 713 м2 КО Таринци 2001 1/1 Стекнување со договор за подарок
Недвижен имот Имот на родители Земјиште 60.000,00 838 м2 КО Таринци 2001 1/1 Стекнување со договор за подарок
Недвижен имот Имот на родители Куќа 4.600.000,00 169 м2 Штип 2016 1/1 Стекнување на друг начин
Недвижен имот Имот на родители Куќа 800.000,00 120 м2 КО Таринци 2001 1/1 Стекнување со договор за подарок
Недвижен имот Имот на родители Шума 30.000,00 185 м2 КО Таринци 2001 1/1 Стекнување со договор за подарок
Недвижен имот Имот на фирма Стан 4.072.200,00 75 м2 КО Штип 3 2022 / Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Имот на родители Моторни возила 100.000,00 Шевролет Матиз 08 2004/2018 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 120.000,00 Сеат Ибица 1.2 2004/2016 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 400.000,00 БМВ 530 Д 2003/2018 Стекнување со договор за купопродажба
Банкарски депозити Имот на родители Девизна сметка 1.050,00 ЕУР Стопанска банка 2017 Стекнување на друг начин
Долгови Имот на родители Кредит 265.000,00 2015 2023
Долгови Имот на родители Кредит 300.000,00 2021 2027
Долгови Личен имот Кредит 3.455.200,00 15.08.2022 01.09.2037

 Назад