Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Перо Костадинов Градоначалник Општина Валандово

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Имот на родители Двор 100.000,00 денари 80 м2 Удово 1988 1/1 Стекнување со договор за подарок
Недвижен имот Имот на родители Земјиште 100.000,00 денари 1287 м2 Удово 1988 1/1 Стекнување со договор за подарок
Недвижен имот Имот на родители Земјиште 30.000,00 денари 519 м2 Удово 1988 1/1 Стекнување со договор за подарок
Недвижен имот Имот на родители Земјиште 300.000,00 денари 1823 м2 Удово 1988 1/1 Стекнување со договор за подарок
Недвижен имот Имот на родители Земјиште 50.000,00 денари 716 м2 Удово 1988 1/1 Стекнување со договор за подарок
Недвижен имот Имот на родители Земјоделско земјиште 120.000,00 денари 1706 м2 Удово 1988 1/1 Стекнување со договор за подарок
Недвижен имот Имот на родители Куќа 800.000,00 денари 128 м2 Удово 1988 1/1 Стекнување со договор за подарок
Долгови Личен имот Кредит 600.000,00 01.06.2019 01.12.2026

 Назад