Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Бујаре Абази Заменик на Градоначалник Град Скопје

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Имот на брачен другар Стан 3.739.300,00 денари 76 м2 Скопје 2006 - - недал податок -
Недвижен имот Личен имот Стан 4.311.535,00 денари 78.15 м2 Скопје 2021 1/1 - недал податок -
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 796.900,00 Тојота Аурис 2017/2017 Стекнување на друг начин

 Назад