Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Сашко Митовски Градоначалник Општина Крива Паланка

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Подвижен имот недал податок Моторни возила 200.000,00 Опел Зафира 2006/2014 Стекнување со договор за купопродажба
Долгови недал податок Кредит 600.000,00 12.2020 -

 Назад